فروش محدوداین دسته از محصولات یک بار توسط بازرگانان وارد بازار می شوند و به دلیل محدود بودن مقدار موجودی در بازار به مدّت محدود در دسترس می باشند و تضمینی برای تکرار موجودی نیست. کمی صبر کنید...

قفل حیاطی میلاک

1 کارتن (24 عدد)
2,424,000 تومان
قیمت واحد:
2,424,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.

قفل گرد قاف

1 کارتن (10 عدد)
2,050,000 تومان
قیمت واحد:
2,050,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.

ضربه گیر سفید

1 کیسه (1200 عدد)
720,000 تومان
قیمت واحد:
720,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.

برش آهن مینی BKH

۱کارتن (200 عدد)
2,280,000 تومان
قیمت واحد:
2,280,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

گاز آرماتور ۱۰ KAP

1 کارتن (48 عدد)
2,400,000 تومان
قیمت واحد:
2,400,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

چسب برق OSAKA اصلی

1 کارتن (500 عدد)
2,125,000 تومان
قیمت واحد:
2,125,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

آلن تاشو شش گوش

1 کارتن (120 عدد)
4,020,000 تومان
قیمت واحد:
4,020,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

سیلندر 7 سانت بی اس

1 کارتن (150 عدد)
5,100,000 تومان
قیمت واحد:
5,100,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

انبردست سوپر

1 کارتن (60 عدد)
2,520,000 تومان
قیمت واحد:
2,520,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

قفل کتابی ۹۴ رکسون

1 کارتن (36 عدد)
4,320,000 تومان
قیمت واحد:
4,320,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

جعبه بکس 40 پارچه

1 کارتن (10 ست)
4,600,000 تومان
قیمت واحد:
4,600,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

انبردست ۸ DAMCO

1 کارتن (96 عدد)
2,496,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

اره سامورایی

1 کارتن (72 عدد)
5% 6,840,000 6,498,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

جعبه بکس 24 پارچه UT

1 کارتن (5 ست)
3,550,000 تومان
قیمت واحد:
3,550,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

چکش ژله ای

1 کارتن (50 عدد)
1,575,000 تومان
زمان خرید به پایان رسید.
ناموجود

دسته‌بندی